Blog

aktuality z iClinic

JSME OTEVŘENÍ. I nadále fungujeme v běžném režimu bez omezení. Dodržujeme všechny hygienické nařízení.

Od Redakce -

Opatření související s koronavirem

 

V oční klinice iClinic byly již od jejího samotného vzniku, vzhledem ke zdravotnickému charakteru našeho zařízení, zavedené přísné hygienické normy a také pravidla pro dezinfekci všech našich prostor. Vzhledem k výskytu nového koronaviru jsme ve všech provozovnách očních klinik iClinic přijali další preventivní opatření k zajištění nejvyšší možné úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví našich pacientů a personálu, díky kterým fungujeme v běžném režimu bez jakéhokoliv omezení:
 
  • personál klinik byl proškolen v návaznosti na nové preventivní opatření před virem;
  • všichni zaměstnanci našich provozoven povinně používají ochranné pomůcky;
  • pacienty objednáváme na konkrétní čas, abychom tak v maximální možné míře eliminovali setkávání pacientů v prostorách čekáren;
  • na všech klinikách dennodenně používáme germicidní zářiče, které slouží k velmi účinné dezinfekci použitím ultrafialového záření. Tato zařízení účinně likvidují choroboplodné zárodky, tzn. i viry, včetně nového koronaviru a to i tam, kde se běžné dezinfekční prostředky neaplikovaly, resp. na místa se zhoršenou dostupností. Touto sterilizací procházejí všechny operační sály, prostory ambulancí, vyšetřoven a čekáren;
  • zvýšili jsme frekvenci dezinfekce, zejména prostorů čekáren a vyšetřoven v ordinačních hodinách;
  • všechny zaměstnance, kteří pociťují jakýkoliv náznak nemoci nebo nevolnosti, jsme vyzvali, aby zůstali doma, protože jejich zdraví a bezpečnost našich pacientů je pro nás prvořadá.
 
Aby se nám takto vytvořené bezpečné prostředí dařilo udržovat, prosíme všechny pacienty o důsledné dodržování:
 
  • časté a správné mytí rukou je základním krokem k zastavení šíření viru;
  • v zájmu prevence a ochrany zdraví, žádáme pacienty, aby vstupovaly do prostor našich provozoven s ochranou obličeje v podobě respirátorů FFP 2;
  • pacientům doporučujeme dodržovat bezpečný odstup v prostorách čekáren;
  • při platbě bychom ocenili, kdyby pacienti upřednostňovali platbu platební kartou před platbou v hotovosti.
 
Všechna tato opatření děláme pro vás a pro naše zaměstnance. Důsledně monitorujeme aktuální situaci a ujišťujeme vás, že při jakýchkoliv změnách v situaci, budeme promptně reagovat zavedením nových opatření, resp. pracovních postupů.
 
 

Aké máte ťažkosti?

10 důvodů proč si vybrat právě nás

1. Nejkomplexnější oční klinika na Slovensku
2. Operace šedého zákalu
3. Profesorský tým složený z německých a slovenská lékařů
4. Přesná diagnostika
5. Nejnovější operační technologie
6. Záruka kvality ověřena zkušenostmi
7. Ambulantní péče
8. Bez čekacích lhůt
9. Privátní letecká doprava
10. Oční ambulance

 

Partneři