Časté dotazy

Časté dotazy

Den na oční klinice iClinic

Den na oční klinice iClinic

Jak probíhá platba?

Platit můžete kreditní kartou i v hotovosti. Platí se před operací.

Která metoda je nejlepší a která nejbezpečnější?

Z hlediska výsledku 6 měsíců po operaci jsou všechny metody rovnocenné! Nejvážnější komplikace se mohou vyskytnout při metodě Lasik. Povrchové ablace (PRK, Lasek, EPI-Lasik) mají minimální rizika během operace.

Kdy mohu po operaci začít cvičit?

Prakticky hned jak to oči dovolí, zpravidla po vyjmutí kontaktních čoček. Vyhýbat se třeba mnutí očí a kontaktu s rohovkou.

Dá se operovat i astigmatizmus a plusové dioptrie?

Ano samozřejmě, nový laser je certifikován i na astigmatizmus do +/- 6dioptrií a hypermetropii / dalekozrakost / do +6 dioptrií. Dosahuje lepší výsledky než lasery starší generace díky možnosti individuálního korigování tzv. úhlu Kappa, který je výrazný právě u dalekozrakých lidí.

Bude to bolet?

Operace nebolí, oči jsou znecitlivěné kapkami. Bolestivost po operaci je individuální, závisí na operační metodě. Důležité je, že s naším novým laserem je povrch oka po operaci jemnější "opracovaný", hladší a proto je hojení rychlejší a méně nepříjemné i u PRK či Lasek.

Co když pohnu okem?

Poloha oka je během celé operace několik 100 x za sekundu sledována speciálním systémem Eye tracking a proto je i při pohybu oka laserový zásah umístěn na správné místo. Při velkých pohybech laser automaticky zastaví a pokračuje až po uvedení oka do správné pozice.

Za kolik dnů mohu začít normálně pracovat?

Bezprostřední rekonvalescence trvá přibližně 5 dní. Ustálení konečné zrakové ostrosti nastává zpravidla v průběhu několika týdnů až měsíců v závislosti na výšce korigovaných dioptrií.

Dají se operovat obě oči najednou? Jak dlouho trvá operace?

Standardně operujeme obě oči najednou. Operace průměrně krátkozrakého oka (-4D) trvá asi 10 sekund.

Jak dlouho se čeká na operaci?

Čekací lhůty prakticky nemáme, operujeme každý týden, časovým limitem je potřeba vysadit kontaktní čočky ideálně alespoň 2 týdny před operací. Vstupní vyšetření a samotná operace se dají udělat najednou v jeden den.

Jaká jsou rizika a komplikace?

Operace excimerovým laserem je tak jako každý zdravotnický výkon spojena s určitým rizikem a možnými komplikacemi jako jsou: pocit suchého oka, zánět v pooperačním období, kolísavá zraková ostrost v pooperačním období, snížená zraková ostrost v noci, znovu přibytím dioptrií po určitém čase a podobně. V zásadě platí, čím lepší laserový systém a zkušenější operatér, tím menší riziko komplikací.

Dají se oči reoperovat a je reoperace v případě návratu dioptrií zpoplatněna?

Ano dají, i opakovaně, u pacientů operovaných v minulosti v centrech iClinic je tato operace bezplatná.

Co je Z-Lasik?

Z-LasikCrystal plus (Lasik: Laser assisted in-situ keratomelusis) je nejdokonalejší metoda laserové refrakční chirurgie dostupná v současnosti, která koriguje krátkozrakost, astigmatizmus a dalekozrakost pomocí femotsekundového laseru nové generace a excimerového laseru.

Je to dvoufázová procedura. V první fázi femtosekundovým laserem vytvoří 0,1mm tenkou vrstvu rohovky, která se odklopí stranou, čímž se ušetří nejcitlivější povrchová vrstva rohovky. Femtosekundový laser Femto LDV Crystal line švýcarského výrobce Ziemer představuje novou generaci femtosekundového laseru, který je 10 až 100x rychlejší a jemnější než ostatní existující systémy a nemá proto žádné vedlejší nežádoucí účinky na rohovkové tkáně.

Metoda Z-Lasik Crystal plus je tak nejrychlejší, nejjemnější a nejpřesnější femtolasiková laserová operace současnosti.
V druhé fázi excimerový laser změní zakřivení rohovky čímž se vykorigovat dioptrická vada. Tenká vrstva rohovky se přiklopí zpět. Celá operace trvá jen několik minut.

Co je femtosekundový laser?

Femtosekundovým laserem je vysokofrekvenční laser, který produkuje ultra krátké pulzy neviditelného světla. Trvají pouze neuvěřitelných 0,000 000 000 000 001 sekundy a za jednu sekundu laser Femto LDV Crystal line umístí do rohovky až 5 milionů takových pulsů. Tím se jemně oddělí povrchová vrstva rohovky a umožní tak bezpečně a přesně udělat korekci dioptrické vady přímo v rohovce.

Co je excimerový laser?

Excimerový laser produkuje vysoce energetický paprsek, který odpařuje mikroskopické množství tkáně rohovky v přesně vypočítaném místě čímž se mění zakřivení rohovky. To se projeví změnou dioptrické síly oka. Excimerový laser Allegretto Wavelight Eye-Q blue line 400Hz od německého výrobce Wavelight AG je nejprodávanější excimerový laser současnosti a má FDA certifikát na všechny dioptrické vady. Korekce jedné dioptrie trvá přibližně 2 sekundy, je vybaven systémem Eye tracker, který sleduje polohu oka v každém okamžiku, takže každý laserový paprsek dopadne přesně na počítačem vypočítané místo.

Jaké jsou výhody Z-Lasik?

Celou operaci udělá laserový paprsek - nejpřesnější instrument jaký máme v medicíně k dispozici.

Pacient necítí žádnou bolest po operaci protože korekce je udělaná uvnitř v rohovce a vnější nejcitlivější vrstva zůstává neporušená.

Laser Femto LDV Crystal line neprodukuje žádné komplikace, které provázejí ostatní femtosekundové lasery. Je to tak proto, že je řádově (10až 100x) rychlejší, má mnohem nižší energii a menší stopu v rohovce. Nepoškozuje tak okolní tkáň a nevyvolává zánětlivou reakci.

Ostré vidění je proto možné dosáhnout během několika hodin od operace.

Co můžeme očekávat před, během a po operaci metodou Z-Lasik?

Vyšetření před zákrokem
Náš oční lékař provede komplexní oftalmologické vyšetření, aby zjistil, zda jsou vaše oči vhodné na korekci dioptrií laserem. Vyšetření trvá přibližně hodinu.

1. fáze operace:
Vytvoření laloku femtosekundovým laserem Femto LDV Crystal line
Několik minut před laserovým zákrokem dostanete anestetické oční kapky. Pak se vaše oko podrobí přípravě na samotnou korekci vytvořením rohovkového laloku: Vrchní vrstva rohovky (cca 0,1 mm tenká) se laserem oddělí a odklopí na stranu. Během této fáze se budete dívat na zelené blikající světlo před vámi, které se na několik sekund ztratí a znovu objeví.

2.fáze operace
Korekce rohovky

Stále se díváte na zelené světlo uprostřed. Následuje změna zakřivení rohovky podle požadované refrakce. Excimerový laser odstraní tkáň rohovky za pár sekund s přesností na setinu milimetru. Korekce jedné dioptrie trvá přibližně 1,8 sekundy. Tento zákrok se provádí uvnitř rohovky; vnějších, velmi citlivých vrstev rohovky se laser nedotkne. Ošetřená plocha rohovky se vzápětí překryje lalokem, který se přiloží zpět. Celý zákrok trvá jen několik minut. Oko můžete otevírat a zavírat normálně bezprostředně po zákroku.

Jednoduchá pooperační péče
Pokud je to nutné, operované oko ochrání během prvního dne terapeutická kontaktní čočka. Hojení urychlí speciální oční kapky, které dostanete po operaci. Během prvních několika dnů po zákroku byste si neměli třít oči. Na několik následných dní byste si měli odepřít i kontaktní sporty (fotbal, basketbal, atd.), Horká koupel a plavání. Po chirurgickém zákroku nezůstanou na oku žádné viditelné následky. Jako bonus dostanete kvalitní sluneční brýle zdarma.

Jaká jsou rizika?

Tak jako každý jiný zákrok, i Z-Lasik může mít vedlejší účinky a komplikace. Je důležité jim předcházet kvalitním předoperačním vyšetřením, správnou indikací na operaci, používáním špičkové technologie, zkušenostmi chirurga a dodržováním pooperační léčby a doporučení.

Z nežádoucích účinků je nejčastěji přechodně snížená tvorba slz spojena s pocitem suchého oka, která se dá léčit aplikací umělých slz a stav se pak upraví.

Ne každé oko reaguje stejně na laserové paprsky a proto se může velmi vzácně stát, že výsledkem je mírné podkorigování, nebo naopak překorigování i přes naprostou přesnost a bezchybné provedení operace. Takové odchylky se dají dokorigovat už za pár týdnů po operaci.

O možných rizikách a nežádoucích účincích ve Vašem konkrétním případě se prosím poraďte s našimi lékaři při předoperačním vyšetření, nebo nás kontaktujte telefonicky či emailem.

Jsem vhodný kandidát na Z-Lasik?

Předoperační vyšetření je nutné, abychom zjistili, zda jsou vaše oči zdravé a vhodné pro laserovou chirurgii. Dobrý kandidát na Z-Lasik by měl splňovat následující kritéria:

  • minimální věk 18 let
  • stabilní dioptrická vada alespoň jeden rok
  • žádná vážná infekce nebo úraz oka za poslední rok
  • žádné autoimunitní onemocnění, jako je např. Sjogrenův syndrom, Lupus a jiné
  • nesmí mít herpetické onemocnění rohovky, ani v minulosti
  • nesmí mít syndrom suchého oka
  • žádné jizvy na rohovce
  • normální anatomické poměry okolí oka a očnice
  • ženy by neměly být těhotné nebo kojit v době operace
  • všichni kandidáti musí být poučeni o rizikách a mít realistická očekávání výsledku jaký lze v daném případě dosáhnout.

Budou mé oči vypadat jinak po operaci?

Na Vašich rohovkách nezůstanou žádné viditelné stopy po operaci. Dokonce i oční lékař, který nebude vyrozuměn o absolvované operaci, může přehlédnout mikroskopické stopy.

Budu cítit nějakou bolest?

Ne. Před operací dostanete anestetické kapky na znecitlivění oka, ti z Vás, kteří mají velký strach, mohou dostat i medikaci na uvolnění. Během operace můžete vnímat jemný tlak a doteky chirurgových rukou v okolí očí. Po operaci budete mít přechodně několik hodin pocit prachu v očích a mírně slzení. V tomto období byste měli odpočívat v klidu, nebo spát, protože zavřené oči zrychlují komfort a hojení.

Jak dlouho trvá operace Z-Lasik?

Celý proces od přípravy přes samotnou operaci až po kontrolu po operaci trvá 60-90minút. Na operačním sále přitom strávíte pouze 10-15minut, samotné laserování trvá 20-50 sekund podle výšky dioptrií.

Co se stane, když mrknu, pohnu okem nebo zavřu oko během operace?

Díky znecitlivění povrchu rohovky je potřeba mrkání výrazně snížena. Navíc instrument nazývaný spekulum, což je jemná kovová pružinka, která se umístí na řasy, víčka stabilizuje v poloze široce otevřeného oka. Zavření oka tak není možné.

Během laserování se budete dívat na zelené blikající světlo uprostřed, poslouchat zvuky přístrojů a vnímat typický pach plynů vznikajících při kontaktu laserového paprsku s tkání. Případné pohyby oka jsou sledovány speciálním systémem eye tracker, který zabrání nepřesnému umístění laserového paprsku.

Jak rychle po operaci bude schopen vidět?

Obvykle se dobré vidění dosahuje již několik hodin po operaci. Rekonvalescence vidění je nesrovnatelně kratší než u jiných operačních technik. Drtivá většina pacientů je schopna nastoupit do práce 1-2dni po operaci. Zpočátku vidění může být mírně rozmazané a kolísat. Je to normální průběh ustalování výsledku a zlepšuje se ze dne na den. Definitivní stabilizace vidění se dosahuje 2-3 měsíce od operace.

Zůstane výsledek stabilní, jak dlouho?

Po Z-Lasik je vidění dobré již za několik hodin, v prvních dnech se zaostřuje a může ještě kolísat, zastabilizované je do 3 měsíců, od tohoto momentu je výsledek korekce permanentní a další změny dioptrické síly oka jsou výjimečné, nebo následkem věkem podmíněných či chorobných změn v jiných strukturách oka (např. v čočce). Pokud taková situace kdykoli nastane, nález posoudíme a pokud je bezpečným a spolehlivým řešením další laserová korekce, naši pacienti ji mají automaticky zdarma.

Pacienti starší než 40 let musí být připraven na potřebu brýlí na čtení v příštích letech - viz níže.

Budu potřebovat brýle na čtení?

Zaostřování na předměty blíže než 1 metr v našich očích zajišťuje poměrně složitý systém - akomodační aparát, jehož nejdůležitější složkou je čočka. Tato schopnost lidské čočky věkem kontinuálně klesá tak jak se mění čočka z elastické na tvrdou v důsledku stárnutí jejich bílkovin. V určitém bodě našeho života, obvykle po 40ce, klesne schopnost nitrooční čočky lidského oka zaostřovat na blízké předměty pod hranici, která nám dovoluje ještě číst bez pomoci. Brýle na čtení se stávají nezbytností, jejich dioptrická hodnota narůstá (zaostřovací schopnost čočky klesá) přibližně o 0,50 dioptrie za 5 let. Tento stav se nazývá Presbyopie, nebo ošklivě - stařecká dalekozrakost. Laserová ani jiná chirurgie oka nedokáže v současnosti zastavit stárnutí čočky, obnovit její funkci nebo ji plně trvale nahradit. Jedním s kompromisních řešení je tzv. monovision, kdy je dominantní oko vykorigované na dálku a nedominantní na blízko, přičemž rozdíl nemůže být vyšší než 2,00 dioptrie. Takto je pacient schopen existovat bez brýlí až do věku přibližně 55rokov. Pak jsou již brýle na čtení nezbytné.

Je Z-Lasik vhodný i pro pacienty starší než 40 let?

Samozřejmě. Proč by se nemohli zbavit brýlí na dálku lidé starší než 40 let, kteří rádi sportují, jsou aktivní, hodně řídí, brýle jim překážejí při sledování TV, turistice, plavání, vadí během dne nebo nechtějí investovat do drahých multifokálních skel? Je to věc potřeb, pokud je pacient ve středním věku, rád lyžuje, jezdí na kole, plave, hodně řídí a je krátkozraký, určitě se mu kvalita života velmi zlepší, pokud se zbaví krátkozrakosti a bude používat pouze slabé brýle při čtení literatury ...

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K RELEX SMILE 3D

Kdy budu vidět ostře?

K stabilizaci vidění dochází již během několika hodin od operace. Ze začátku můžete vidět trochu rozmazaně, ale váš zrak se velmi rychle upraví.

Bude to bolet?

Ne. Metoda Relex Smile 3D se vyznačuje bezbolestným průběhem i absencí pooperační bolesti. Vaše oči před operací znecitliví anestetickými kapkami a vy tak nebudete nic cítit.

Kdy se po operaci budu moci vrátit do práce?

Po podstoupení operace metodou Relex Smile 3D budete moci jít do práce již na druhý den od operace.

Jaká jsou rizika a komplikace?

Při metodě Relex Smile 3D jsou prakticky vyloučeny všechny komplikace, které u jiných metod vznikají v důsledku narušení povrchu rohovky.

Může se mi operovaná dioptrická vada vrátit?

Metoda Relex Smile 3D je zatím nejdokonalejší metoda odstraňování dioptrických vad, proto je vysoce nepravděpodobné, že by se vám krátkozrakost či astigmatizmus vrátili a už vůbec ne v plné míře.

Je operace hrazena pojišťovnou?

Bohužel, operace metodou Relex Smile 3D není hrazena ze zdravotního pojištění.
 

MÁTE ZÁJEM O KONZULTACI NEBO VYŠETŘENÍ?

OBJEDNEJTE SE JEŠTĚ DNES

Naši spokojení klienti

Maxime Fortier

útočník hokejového týmu iClinic Bratislava Capitals

Maxime Fortier
útočník hokejového týmu iClinic Bratislava Capitals, účastník kanadské hokejové reprezentace mistrovství světa hokejové 17-tky a 20-tky, hráč kanadské ligy QMJHL i zámořských lig ECHL a AHL

Během bojů o místenku do play off zápasů nadnárodní evropské ICE hokejové ligy podstoupil na naší oční klinice útočník hokejového klubu iClinic Bratislava Capitals Maxime Fortier laserovou operaci očí metodou Z-LASIK Z 3D, která je nejnovější metodou v oblasti refrakční chirurgie a koriguje krátkozrakost, dalekozrakost a astigmatismus. Už druhý den po zákroku Maxime trénoval na ledě se svými spoluhráči. Maximovi děkujeme, že svěřil svůj zrak do rukou našich odborníků a přejeme mu ještě mnoho vstřelených gólů!
Více informací
Maxime Fortier

Oliver Ekman Larsson

kapitán švédské hokejové reprezentace Mistrovství světa v ledním hokeji 2019, obránce a kapitán hokejového klubu NHL Arizona Coyotes v sezóně 2018/2019

Oliver Ekman Larsson
Během Mistrovství světa v ledním hokeji 2019 (MS) naši oční kliniku navštívil kapitán švédského hokejového týmu Oliver Ekman Larsson. Účastník elitního týmu MS navštívil naši kliniku kvůli akutnímu očnímu problému, který jsme mu pomohli v krátkém čase vyřešit. Mimochodem, jeden ze čtyř gólů Švédska na šampionátu vstřelil právě on a to pouze den po ošetření na naší klinice. Olivere, děkujeme za důvěru a přejeme hodně hokejových úspěchů!
Více informací
Oliver Ekman Larsson

Vanda Kozáková a Dominika Drobná

basketbalové reprezentantky

Vanda Kozáková a Dominika Drobná
Basketbalové reprezentantky Vanda Kozáková a Dominika Drobná podstoupily na naší klinice nejmodernější, bezbolestný laserový zákrok metodou Relex Smile 3D. Dívkám děkujeme za důvěru a věříme, že s ostrým zrakem dosáhnou ještě lepší sportovní úspěchy. Držíme palce!
Více informací
Vanda Kozáková a Dominika Drobná

Richard Pánik

hokejista, Arizona Coyotes

Richard Pánik
Richard v současnosti působí jako útočník v klubu Arizona Coyotes. Richard u nás podstoupil operaci očí nejmodernější metodou Relex Smile 3D, kterou jsme ho zbavili dioptrií do dálky. Děkujeme Richardovi za důvěru a přejeme mnoho sportovních úspěchů s ostrým zrakem!
Více informací
Richard Pánik

Jurij Medveděv

fotbalový obránce, ŠK Slovan

Jurij Medveděv
Jeden den operace, druhý den už opět na fotbalovém trávníku. Přesně takto vypadaly dva po sobě jdoucí dny v Jurijovém životě. Jeden den navštívil oční kliniku iClinic, kde mu náš pán doktor Ivo Ďurkovič odstranil refrakční vadu pomocí nejnovější bezbolestné metody Relex SMILE. Díky tomu, že tato metoda je bez potřeby rekonvalescence, mohl již druhý den po zákroku opět "zařezávat" na fotbalovém trávníku. Juriji, děkujeme za důvěru a přejeme hodně sportovních úspěchů.
Více informací
Jurij Medveděv

Michal Valent

hokejista HK Nitra

Michal Valent
Michal Valent je výborný hokejový brankář a také účastník finále Tipsport extraligy 2016/2017, ve kterém nastoupil za HK Nitra proti našim beranem z Bystrice. Michal u nás úspěšně absolvoval refrakční operaci Z-Lasik, kterou jsme ho zbavili krátkozrakosti. Tímto Michalovi děkujeme za důvěru a přejeme mu mnoho úspěchů v jeho další hokejové kariéře :)
 
Více informací
Michal Valent
zobrazit všechny reference
 

+ Přidejte svou referenci

PaedDr. Matej Spisiak

PaedDr. Matej Spisiak

Chcel by som sa Vám a aj spolupracovníkom iClinic Bratislava veľmi pekne poďakovať za naozaj profesionálny a najmä ľudský prístup pri riešení môjho problému so...
Helena Dziakova6

Helena Dziakova6

Dobry,chcem sa podelit s mojim dojmom po operacii Z-lasik.V prvom rade priatelskym a vludnym dievcatam co maju na starosti predoperacne veci-ako velmi mily pristup ku vsetkemu,potom Mudr.Durkovicovi za op,a ten pocit ked sa mi uz kazdu chvilu...
Bea Pistekova

Bea Pistekova

Ďakujem za úžastný prístup celého personálu počas predoperačného vyšetrenia, samotnej operácie metódou Z-Lasik, ako aj za kontrolné vyšetrenia. Špičkový...
Ing. Dušan Pisár, 17.1.2018

Ing. Dušan Pisár, 17.1.2018

Z-Lasik v BB 17.1.2018. Hned po operacii som videl ostro. Priatelske dievcata v ordinacii, velmi mila pani doktorka MUDr. Mária Červeňová: " ... sam vidite, ze vidite." Uvolnena atmosfera, profesionalny pristup. Uz cestou...
Igor Jankovic

Igor Jankovic

Dnes 22.09,2017 12:00 som absolvoval operaciu oci a mozem uz teraz vecer povedat ze vidim velmi dobre a pisem bez okuliarov, bez ktorych to do teraz neslo. :). Po operacii drobne skrabanie v ociach asi 3 hod. po zakroku a to je asi vsetko. Dakujem...
Sára Mária Seidlová

Sára Mária Seidlová

Operáciu Relex Smile som podstúpila 22.8.2017, operoval ma MUDr. Ďurkovič, u ktorého som bola dnes, 23.8.2017, na pooperačnej kontrole. Moja krátkozrakosť bola vysokého stupňa (cca -10 dioptrií)...

zobrazit všechny reference

Aké máte ťažkosti?

10 důvodů proč si vybrat právě nás

1. Nejkomplexnější oční klinika na Slovensku
2. Operace šedého zákalu
3. Profesorský tým složený z německých a slovenská lékařů
4. Přesná diagnostika
5. Nejnovější operační technologie
6. Záruka kvality ověřena zkušenostmi
7. Ambulantní péče
8. Bez čekacích lhůt
9. Privátní letecká doprava
10. Oční ambulance

 

Partneři